Die Waarde Van Voorhuwelikse Berading

Wat is die geheim van 'n suksesvolle, langdurige huwelik? Is daar sekere dinge wat jy met jou maat kan doen voordat jy trou om te verseker dat julle huwelik gaan volhou? Volgens navorsing oor moderne egpare, het een opname gemeld dat daar ‘n 33%-vermindering in die egskeidingsyfer onder getroude paartjies is, wat berading gedoen